เหตุผลดีๆ ที่คุณเลือก ปลาทับทิม ซีพี

0    827    0    5 ก.ย. 2561 15:00 น.   
แบ่งปัน

เหตุผลดีๆ ที่คุณเลือก ปลาทับทิม  ซีพี

1. สายพันธุ์ปลาคุณภาพ
 คัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ที่ดี ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม (Non-GMOs)

2. อาหารปลาคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 วิจัยและพัฒนาอาหารปลาคุณภาพสูงมาตรฐาน ซีพีเอฟ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

3. ฟาร์มปลาที่ได้มาตรฐาน
 เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปลอดภัย มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้

4. รักษาสิ่งแวดล้อม
 เน้นการจัดการฟาร์มที่สอดคล้องและรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการ

5. มากคุณค่าด้วยโปรตีนจากเนื้อปลาและมีโอเมก้า 3
 สด สะอาด ปลอดภัย ให้โปรตีนจากเนื้อปลาคุณภาพสูงและอุดมด้วยโอเมก้า 3

 
สด สะอาด ปลอดภัย ไปกับมาตรฐาน ซีพี
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ