OR เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกกำไรเพิ่มกว่า 100% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมร่วมดูแลสังคมช่วงโควิดผ่านโครงการส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน

0    64    0    14 ก.ย. 2564 14:57 น.   
แบ่งปัน

OR เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกกำไรเพิ่มกว่า 100% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมร่วมดูแลสังคมช่วงโควิดผ่านโครงการส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน

   กลุ่ม Non-Oil ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางโควิด มุ่งเน้นลงทุนธุรกิจ O2O พร้อมส่งมอบความช่วยเหลือสังคมชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ผ่านโครงการส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน เพื่อก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน
 
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ 7,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,810 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 100% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากทั้งรายได้ขายและ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น  โดยมีรายได้ขายและบริการสำหรับครึ่งปีแรก 237,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยปัจจัยหลักมาจากกล่มธุรกิจน้ำมัน ที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงของการฟื้นตัว ทำให้ราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณขายรวมลดลงเล็กน้อยเพียง 5% โดยหลักมาจากตลาดพาณิชย์ส่วนใหญ่ในน้ำมันอากาศยานที่ปริมาณขายยังไม่กลับมาเท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 ส่วนกลุ่มธุรกิจ Non-Oil รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามการขยายสาขาของร้าน Café Amazon ที่เพิ่มขึ้น สำหรับ EBITDA ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 จำนวน 11,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,126 ล้านบาท (76%) ยังคงความแข็งแกร่ง ทั้งกลุ่มธุรกิจน้ำมัน และ Non-Oil  ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากกำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจน้ำมันและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในส่วนของ Non-Oil เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ภาครัฐใช้มาตรการผ่อนคลายมากกว่าเมื่อเทียบกับรอบแรกในปี 2563 ที่มีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด มีการ Lockdown ทั่วประเทศไทย  ตรงข้ามกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศ ที่รุนแรงมากกว่าการระบาดรอบแรกในช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลกดดันต่อกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ที่ผลการดำเนินงานลดลง
 
ฐานะทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 199,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54,578 ล้านบาท (+37.6%) จากสิ้นปี 2563 โดยหลักมาจากเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน  53,497 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 101,599  ล้านบาท  ลดลง 5,464 ล้านบาท  ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายคืนเงินกู้ สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน  97,958  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60,042 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการ IPO ดังกล่าวข้างต้น และกำไรสุทธิในงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 จำนวน 7,228  ล้านบาท
 
ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา โออาร์ มีความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่น การต่อสัญญาหลักความร่วมมือกับ CPALL ในการดำเนินการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven  ในสถานีบริการน้ำมัน   พีทีที สเตชั่น ในประเทศไทยออกไปอีก  10 ปี อีกทั้งยังมีความคืบหน้าในการเปิดจุดรับส่งพัสดุ (drop off point) ของ Flash Express จำนวน 10 จุดที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน และนำร่องจำหน่ายเมนู Grab & Go จาก “โอ้กะจู๋” ที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น วิภาวดี (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปีนี้ ยังมีความท้าทายอย่างมากที่ต้องฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงมากขึ้น โดย โออาร์ จะยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิกฤตโควิด-19 โดยเน้นการเพิ่มช่องทางออนไลน์ไปยังออฟไลน์ (O2O) มากขึ้น รวมถึงยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฟ้นหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน ตอบโจทย์คนเดินทางในทุกรูปแบบ รวมถึงการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
 
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรง โออาร์ มีความห่วงใยประชาชนและได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้โครงการ ส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน #ORStayStrongTogether รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม มูลนิธิ ศูนย์พักคอย ตลอดจนชุมชนในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการของ โออาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สนับสนุนบัตรเติมน้ำมันให้กับอาสาสมัครที่รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด บริจาคน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มให้วัดเพื่อใช้ในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด จัดเตรียมพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น พระราม 2  (ขาออก) ให้เป็นจุดฉีดวัคซีน และได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัด และล่าสุดได้จัดทำกล่อง “tOgetheR Box” ซึ่งเป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด- 19 ที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation Kit) เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ต้องกักตัวที่บ้าน นอกจากนี้ โออาร์ยังได้ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น แฟลช LINE MAN Wongnai และโอสถสภา ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังได้มอบความช่วยเหลือให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย และพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
Meat Avatar ร่วมกับ Yimsoo Cafe แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  คว้าเชฟชื่อดังสอนผู้พิการทำอาหารเจในโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มบุญ”  สนับสนุนการสร้างอาชีพและความเท่าเทียม ตอบโจทย์สายใจบุญและรักสุขภาพ สำนักพิมพ์แม่บ้าน
Meat Avatar ร่วมกับ Yimsoo Cafe แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ คว้าเชฟชื่อดังสอนผู้พิการทำอาหารเจในโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มบุญ” สนับสนุนการสร้างอาชีพและความเท่าเทียม ตอบโจทย์สายใจบุญและรักสุขภาพ
เทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2564 นี้ บริษัท มีท อวตาร จำกัด ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์ Plant-based meat ภายใต้แบรนด์ Meat Avatar ร่วมกับ ยิ้มสู้คาเฟ่ (Yimsoo Café) แห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดโครงการ “อิ่มท้อง อิ่มบุญ” คว้าตัวเชฟชื่อดัง 2 ท่าน อย่างเชฟชานนท์ เรืองศรี ผู้เข้าแข่งขันรายการ MasterChef Thailand Season 3 และ All Star และ เชฟภูมิพัฒน์ จันทรศรีวงศ์ หรือ เชฟแชน เจ้าของร้าน Secret Wonderland มาร่วมสอนผู้พิการจากยิ้มสู้คาเฟ่ ในการรังสรรค์เมนูอาหารเจด้วยผลิตภัณฑ์ Plant-based meat แบรนด์ Meat Avatar กับเมนูพิเศษสุดคลาสสิคอย่าง ผัดหมี่ฮ่องกงหมูสับจำเเลง สปาเก็ตตี้มีทบอลหมูสับจำเเลง หมูกรอบจำแลงผัดพริกขิง และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อวางจำหน่ายในช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อสนับสนุนโอกาสในการสร้างอาชีพและความเท่าเทียมให้กับผู้พิการในสังคมไทย ตอบโจทย์คนรักสุขภาพและร่วมทำบุญไปในคราวเดียวกัน
“เวนติซี” จัดเต็มกับ บุฟเฟ่ต์ฟัวกราส์ - ทรัฟเฟิล และอาหารนานาชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ สำนักพิมพ์แม่บ้าน
“เวนติซี” จัดเต็มกับ บุฟเฟ่ต์ฟัวกราส์ - ทรัฟเฟิล และอาหารนานาชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
บุฟเฟ่ต์เลิฟเวอร์เตรียมพร้อมจูงมือคนรู้ใจของคุณมาร่วมฟินแบบจัดหนักจัดเต็มไปกับ บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติมื้อเย็น ณ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย เชฟแอนเดรีย มอนเทลลา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ ได้ยกวัตถุดิบชั้นเลิศอย่าง ฟัวกราส์ และ ทรัฟเฟิล นำมารังสรรค์เป็นสุดยอดเมนูซิกเนเจอร์ทั้งอิตาเลียน-ไทย อาทิ สปาเกตตี้ฟัวกราส์, ขนมปังกรอบ Schiacciata สอดไส้เห็ดทรัฟเฟิลสไตล์อิตาเลียน, เฟรนช์ฟรายส์เสิร์ฟพร้อมซอสทรัฟเฟิล, เป็ดผัดกะเพราไข่ดาวและทรัฟเฟิล, ส้มตำฟัวกราส์กับข้าวเหนียว มาให้คุณได้จัดหนักจัดเต็มเป็นต้น