ซีพี-เมจิ ชูแนวคิด “เพิ่มคุณค่าชีวิต” ต่อยอดความยั่งยืน หนุนเกษตรกรต้นน้ำ พร้อมปูพรมสินค้าคุณภาพทั่วภูมิภาค

0    65    0    20 พ.ย. 2566 13:29 น.   
แบ่งปัน

ซีพี-เมจิ ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ต ชูกลยุทธ์ความยั่งยืน 3 ด้าน สุขภาพ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “เพิ่มคุณค่าชีวิต (Enriching Life)” พร้อมขยายตลาดสินค้าคุณภาพไปทั่วภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เติบโตไปด้วยกัน
 
นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทตระหนักเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวคิดการเพิ่มคุณค่าชีวิต 3 ด้าน เริ่มด้วย ด้านสุขภาพ ที่บริษัทฯ จะผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์นมคุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเพิ่มรสชาติใหม่ๆ ที่มีฟังก์ชั่นในการดูแลร่างกายของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยจะขยายพอร์ตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (High-value) และส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มโยเกิร์ตให้เพิ่มขึ้น รวมถึงความตั้งใจขยายตลาดนมซีพี-เมจิ ออกไปให้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายน้ำนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยให้มากขึ้น
 
ถัดมา ด้านสังคม ที่ ซีพี-เมจิมุ่งเน้นการดูแลและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคและการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต้นน้ำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าให้เติบโตเคียงข้างไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่เพียงเท่านั้นบริษัทฯ ยังให้การดูแลชุมชนในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
 
สุดท้าย ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด อาทิ การผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานจากหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบการกำจัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ โดยจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-Zero) ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับโลกอย่างต่อเนื่อง
 
“โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างมากมายดังที่ทุกคนทราบกันดี ในฐานะที่ซีพี-เมจิ เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ เราจึงเดินหน้าคู่ขนานไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการดูแลรักษาโลกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” นางสาวสลิลรัตน์ กล่าว
 
กลยุทธ์ความยั่งยืนทั้ง 3 ด้านจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เมื่อผนวกกับสองปัจจัยบวก ทั้งการท่องเที่ยวและตลาดในประเทศฟื้นตัว ซีพี-เมจิ เชื่อมั่นว่า ในปีนี้ผลประกอบการจะเป็นไปตามเป้าหมาย หรือเติบโตราว 10% และยังคงครองการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่มนมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ของประเทศไทยได้เช่นเดิม ./  
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
“โฟร์โมสต์” พาเปิดเหตุผล ทำไม “นม” ถึงเป็นโอกาสสำคัญของชีวิต พร้อมบทบาทการเป็น Trend Setter ผู้แบ่งปันความสุขและการเข้าถึงการดื่มนมให้กับคนไทย “โฟร์โมสต์ ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย ปีที่ 3” สำนักพิมพ์แม่บ้าน
“โฟร์โมสต์” พาเปิดเหตุผล ทำไม “นม” ถึงเป็นโอกาสสำคัญของชีวิต พร้อมบทบาทการเป็น Trend Setter ผู้แบ่งปันความสุขและการเข้าถึงการดื่มนมให้กับคนไทย “โฟร์โมสต์ ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย ปีที่ 3”
การผลักดันให้คนทั่วโลกเข้าถึงโภชนาการที่ดี เป็นนโยบายที่หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล องค์กรสาธารณสุข รวมทั้งกลุ่มธุรกิจเอกชนให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยต่างมุ่งหวังให้ประชากรในทุกระดับมีพัฒนาการที่ดีตั้งแต่แรกเกิด ต่อเนื่องถึงวัยเจริญพันธุ์ จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงวัยต่าง ๆ ที่ร่างกาย เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงโภชนาการที่ดีในปัจจุบันนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่ยังท้าทายอย่างมากสำหรับทุก ๆ ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่เพียงปริมาณอาหารที่ขาดแคลน แต่ฝังรากลึกไปถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ทุกคนควรได้รับ และสิ่งเหล่านี้ไมได้ส่งผลกระทบแค่เพียงระดับบุคคลแต่มีผลอย่างมากกับภาพใหญ่ในระดับประเทศ