ซีพีแรม(ขอนแก่น) จับมือสำนักงานใหญ่ เดินหน้าโครงการ “ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19” ต่อเนื่อง ประเดิมขอนแก่นพื้นที่แรก

0    118    0    30 ก.ค. 2563 16:47 น.   
แบ่งปัน

ซีพีแรม(ขอนแก่น) จับมือสำนักงานใหญ่ เดินหน้าโครงการ
“ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19” ต่อเนื่อง ประเดิมขอนแก่นพื้นที่แรก

   นางสาวอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) และสำนักงานใหญ่ ร่วมดำเนินการโครงการ “ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19” ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 (ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในการตระหนักรู้ถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย และการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ห่างไกลโรคดังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินโครงการดังกล่าว

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อสถานศึกษา เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และชุมชน ส่วนที่ 2 ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารปลอดภัย และการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบของฐานกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ