แสนสิริประกาศจุดยืนรักษ์ต้นไม้ผ่าน Sansiri Tree Story ย้ำภาพตัวจริงการจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในธุรกิจอสังหาฯมากว่า 35 ปี เชื่อมั่นช่วยขับเคลื่อน Green Mission และสร้างคุณค่าของต้นไม้อย่างยั่งยืน

0    184    0    18 เม.ย. 2562 13:49 น.   
แบ่งปัน

แสนสิริประกาศจุดยืนรักษ์ต้นไม้ผ่าน Sansiri Tree Story
ย้ำภาพตัวจริงการจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในธุรกิจอสังหาฯ มากว่า 35 ปี เชื่อมั่นช่วยขับเคลื่อน Green Mission และสร้างคุณค่าของต้นไม้อย่างยั่งยืน

 
   บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ประกาศโมเดลจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการอย่างยั่งยืน ‘แสนสิริ ทรี สตอรี่ – Sansiri Tree Story’ ที่ยึดถือมากว่า 35 ปี เพื่อสร้างคุณค่าของต้นไม้ให้ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัยและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตผ่าน 4 กระบวนการใส่ใจต้นไม้ “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” มั่นใจเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อน Sansiri Green Mission สู่การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

 

   นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Sansiri Tree Story เป็นแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการที่อยู่อาศัย จากการเห็นคุณค่าความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ใส่ใจมองให้ลึกลงไปถึงคุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อชุมชน อันมีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม นอกจากนั้น ต้นไม้ยังมีคุณค่าต่อจิตใจที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มาโดยตลอด เราจึงอยากส่งต่อคุณค่านี้แก่ลูกบ้านและต่อยอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน...

   ทั้งนี้แสนสิริใช้หลักการจัดการต้นไม้ ในแบบ Eco-Planting ทั้งในโครงการแนวสูงและแนวราบ ตั้งแต่การวางตำแหน่งต้นไม้เพื่อความปลอดภัย การดูแลสุขภาพของต้นไม้ที่เชื่อมโยงต่อสุขภาพคน รวมไปถึงการนำแนวคิดต้นไม้บำบัดมาใช้ในการออกแบบพื้นที่สีเขียว ทั้งการปลูกให้ได้ร่มเงา การปลูกไม้กรองฝุ่น ดูดซับสารพิษ การบำบัดด้วยไม้กลิ่นหอม และเรื่องของความงามสุนทรียภาพที่มีต่อพื้นที่ เช่นการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ให้สีสันในแต่ละฤดูกาล ที่รวมเป็นเรื่องราวต้นไม้ของแสนสิริ - Sansiri Tree Story  ที่สร้างคุณค่าในความเป็นอยู่ให้กับทุกชีวิตของลูกบ้านตลอดไป
 

   นางจริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “แนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตย์ของแสนสิริ คือ ‘เราออกแบบคุณค่า’ เชื่อมโยงให้ต้นไม้อยู่กับคนและคนอยู่กับต้นไม้ได้อย่างเห็นคุณค่า การจะปลูกต้นไม้ให้ยั่งยืนเริ่มที่การปลูกต้นไม้ในใจ เมื่อมีต้นไม้ในใจ เราจะเห็นคุณค่าของต้นไม้ที่มากกว่าลักษณะทางกายภาพ เช่นการเก็บต้นไม้เก่า ซึ่งวางเป็น 2 แนวทางคือการคงต้นไม้อยู่ที่เดิม และการย้ายตำแหน่ง โดยเราเริ่มจากลงพื้นที่ประเมินคุณค่าของต้นไม้ ปัญหาในอนาคตหากตัดสินใจเก็บรักษา ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งด้านการรักษาต้นไม้ และมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของที่ดิน จนถึงการวางแผนการดูแลต้นไม้ระหว่างก่อสร้างหากตัดสินใจเก็บต้นไม้ไว้ในตำแหน่งเดิม เริ่มตั้งแต่สำรวจราก การป้องกันระบบราก ไปจนถึงการพักต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งเรามีรุกขกรเป็นที่ปรึกษาตลอดทุกขั้นตอน”
 

   นอกเหนือจากการเก็บต้นไม้เก่า เรายังเน้นการใช้ต้นไม้จากเนอสเซอรี่ โดยมีการออกแบบจัดสวนเพื่อผสมผสานต้นไม้เก่าและต้นไม้ใหม่ ทั้งนี้ การดูแลรักษาให้สภาพสวนและต้นไม้ให้ดูสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน แสนสิริยังจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ทำคู่มือดูแลต้นไม้จากรุกขกรมืออาชีพสู่นิติบุคคล เพื่อรักษาคุณค่าของสภาพแวดล้อมในโครงการให้ยั่งยืน รวมไปถึงเพิ่มฟีเจอร์บริการให้ข้อมูลเทคนิคเคล็ดลับการดูแลต้นไม้บน Home Service Application ช่วยลูกบ้านคงความงามของต้นไม้ในสวน
 

   “แสนสิริเชื่อมั่นว่าภายใน 3 ปี Sansiri Green Mission จะเป็นกุญแจขับเคลื่อนการสรางเมืองแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืน นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนในการให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยดังที่ Sansiri Tree Story เรื่องราวต้นไม้ของแสนสิริ ได้เป็นต้นแบบให้กับการจัดการต้นไม้ในโครงการที่อยู่อาศัยวันนี้เพื่อส่งต่อคุณค่านี้ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป” นายอุทัยสรุป

#SansiriTreeStory
#SansiriGreenMission
#ForGreaterWellBeing
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ