ใช้น้ำมะนาวอย่างประหยัด

หน้าแรก      สาระน่ารู้
ถูกใจ
0    2,655    1    26 พ.ค. 2560 17:47 น.   
แบ่งปัน

ถ้าต้องการใช้น้ำมะนาวเพียงเล็กน้อย อย่าผ่ามะนาวทั้งลูกให้เหลือเศษเปล่า ๆ แต่ให้เอาไม้ปลายแหลมหรือเหล็กแหลม เจาะลงไป แล้วชักไม้ออก รูไม้หรือเหล็กนั้นก็จะปิดตามเดิม เก็บมะนาวไว้ได้อีกนาน
 
สาระน่ารู้อื่นๆ