คนในแต่ละวัยต้องการพลังงานเท่าไร

หน้าแรก      สาระน่ารู้
ถูกใจ
0    1,219    0    30 พ.ย. 2560 14:13 น.   
แบ่งปัน

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  แต่ในบางครั้งถ้ารับประทานมากไปก็จะทำให้อ้วนได้ หรือถ้ารับประทานน้อยเกินไปก็จะทำให้หิวระหว่างมื้อได้อีก คนเราจึงต้องรับประทานให้สอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย ซึ่งในแต่ละวัยจะมีความต้องการพลังงานจากอาหารที่แตกต่างกันไป

โดยผู้ชายต้องการพลังงานที่ใช้ต่อวัน คือ 1,800-2,000 กิโลแคลอรี ส่วนผู้หญิงต้องการพลังงานที่ใช้ต่อวัน คือ 1,500-1,800 กิโลแคลอรี ขึ้นอยู่กับว่าเรามีไขมันส่วนเกินอยู่ในร่างกายมากน้อยเพียงใด และมีกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันว่ามากน้อยแค่ไหน
 
นอกจากนี้ความต้องการแคลอรีของคนทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 - ผู้ที่ใช้พลังงานวันละประมาณ 1,200-1,600 แคลอรี คือ ผู้หญิงตัวเล็กที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
และผู้หญิงที่มีรูปร่างปานกลางที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่กำลังต้องการลดน้ำหนักอยู่พอดี

- ผู้ที่ใช้พลังงานวันละประมาณ 1,600-2,000 แคลอรี คือ ผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่ ผู้ชายที่มีรูปร่าง
เล็กที่ใช้แรงงานมาก ผู้ชายรูปร่างปานกลางที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และผู้ชายที่รูปร่างปานกลางที่ใช้แรงงานมากอยู่แล้วและอยากลดน้ำหนักด้วย

- ผู้ที่ใช้พลังงานวันละประมาณ 2,000-2,400 แคลอรี คือ ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีรูปร่างขนาดกลางถึงใหญ่ที่ชอบออกแรงทั้งวัน ผู้ชายรูปร่างใหญ่มากที่ไม่ได้ใช้แรงงานมาก และผู้ชายรูปร่างใหญ่มากและใช้งานมาก อีกทั้งยังต้องการลดน้ำหนักด้วย
 
สาระน่ารู้อื่นๆ