พัฒนาของอาหาร แบ่งได้กี่ยุค

หน้าแรก      สาระน่ารู้
ถูกใจ
0    704    0    7 มี.ค. 2561 15:31 น.   
แบ่งปัน

เรื่องอาหารการกินและวัฒนธรรมทางด้านอาหารในปัจจุบันนั้น เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายดาย เพราะประเทศไทยมีการเปิดรับความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมมานานพอสมควร ทำให้อาหารมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเราสามารถแบ่งอาหารออกเป็น 3 ยุค ได้แก่

ยุคที่ 1 อาหารดั้งเดิม (Original Food)
คือ อาหารประจำชาติที่มีรสชาติต้นตำรับของแต่ละประเทศ สื่อถึงเอกลักษณ์ของประเทศนั้น อย่าง อาหารไทย เน้นการรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักร่วมกับกับข้าว อาหารญี่ปุ่นจะเน้นการใช้วัตถุดิบสดจากธรรมชาติ การตกแต่งด้วยความสวยงาม ส่วนอาหารอินเดียจะเน้นการใส่เครื่องเทศ เป็นส่วนผสมอาหาร และอาหารที่ได้จะมีลักษณะเป็นแกงข้น ๆ รับประทานพร้อมแป้ง และอาหารอิตาเลียนที่จะเน้นคุณภาพของวัตถุดิบมากกว่าวิธีการปรุงอาหาร และมีการแบ่งอาหารออกเป็น 3 ช่วง คือ อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารหลัก และอาหารหวาน

ยุคที่ 2 อาหารฟิวชัน (Fusion Food)
คือ การนำวัตถุดิบและวิธีการทำอาหาร 2 ประเทศมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นอาหารจานเดียว โดยคำนึงถึงความแปลกใหม่ ความกลมกลืน และการตกแต่งอาหารรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของอาหาร

ยุคที่ 3 อาหารคอสโมโพลิแทน (Cosmopolitan Food)
คือ การนำวัตถุดิบและวิธีการทำอาหารตั้งแต่ 3-5 ประเทศขึ้นไปมาผสมผสาน จึงทำให้เกิดเป็นอาหารไร้พรมแดน พัฒนาการจากการรวมตัวกันของคนหลากหลายสัญชาติ เน้นความโดดเด่นของรสชาติอาหารและความกลมกลืนของส่วนผสมอาหารหลากหลายประเทศ โดยการทำอาหารที่ใช้วัตถุดิบของแต่ละประเทศอย่างลงตัว

แม้ว่าอาหารจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ส่วนมากจะมีส่วนผสมของเครื่องเทศชนิดต่าง ๆ ลงอาหารจานด้วยค่ะ
 
สาระน่ารู้อื่นๆ