นม แบ่งได้กี่ประเภท

หน้าแรก      สาระน่ารู้
ถูกใจ
0    6,253    2    19 ก.ค. 2560 14:53 น.   
แบ่งปัน

นมนับเป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมและโปรตีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาทิ นมวัว นมควายนมแพะ นมแกะ นมลา ฯลฯ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 6 ประเภท ตามกระบวนการผลิต ได้แก่

1. นมสด หรือนมธรรมชาติที่รีดมาจากแม่โค นำมาผลิตเป็นนมสดได้ 3 ชนิด คือ นมสดธรรมดา นมสดพร่องมันเนย และนมสดขาดมันเนย ซึ่งเป็นนมที่นิยมดื่มมากที่สุดเนื่องจากดื่มง่าย ทั้งยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาหารได้หลากหลาย ประเภท

2. นมผง เป็นนมสดที่ทำให้น้ำระเหยไปจนเป็นผง แบ่งเป็น 3 ชนิดเหมือนกับนมสด คือ นมผงธรรมดา นมผงพร่องมันเนยและนมผงขาดมันเนย

3. นมข้ เป็นนมสดที่ระเหยเอาน้ำบางส่วนออก มีความเข้มข้นมากขึ้นและอาจมีการเติมน้ำตาลเพิ่ม เพื่อให้มีรสหวานขึ้น ส่วนใหญ่ใช้ในการทำเครื่องดื่ม มี 4 ชนิดคือ นมข้นไม่หวาน นมข้นหวาน นมข้นขาดมันเนยไม่หวาน และนมข้นขาดมันเนยชนิดหวาน

4. นมคืนรูป คือผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการนำส่วนประกอบของนมสด ซึ่งได้แยกออกแล้วมาผสมกันขึ้นใหม่ มีลักษณะเช่นเดียวกับนมสดหรือนมข้น มี 5 ชนิดคือ นมคืนรูปธรรมดา นมข้นคืนรูปไม่หวาน นมข้นคืนรูปหวาน นมข้นขาดมันเนยคืนรูปไม่หวาน นมแปลงไขมัน

5. นมปรุงแต่ง เป็นนมหรือนมผงที่ปรุงแต่งด้วยสี กลิ่น รส ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มี2 ชนิดคือ ชนิดเหลว และชนิดแห้ง ประเภท

6. นมเปรี้ยว เป็นนมหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม ซึ่งหมักด้วยจุลินทรีย์ และมักปรุงแต่งรสโดยเติมน้ำตาลซูโครสประมาณร้อยละ 15 นมเปรี้ยวบางชนิดมีนมขาดมันเนยเพียงร้อยละ 50 ส่วนประกอบที่เหลือเป็นน้ำตาล จึงมีคุณค่าทางอาหารน้อย ไม่เหมาะกับให้เด็กดื่ม
 
สาระน่ารู้อื่นๆ