п»ї โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” เชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก พร้อมรับบัตรเข้าชมงาน House of illumination จำนวนจำกัดเพียง 3,000 ใบ สำนักพิมพ์แม่บ้าน
 

โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” เชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก พร้อมรับบัตรเข้าชมงาน House of illumination จำนวนจำกัดเพียง 3,000 ใบ

0    201    0    13 аёћ.аё„. 2565 15:01 น.   
แบ่งปัน

โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” เชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก พร้อมรับบัตรเข้าชมงาน House of illumination จำนวนจำกัดเพียง 3,000 ใบ

   เนื่องในโอกาส “วันกาชาดโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” (BRAND’S Young Blood 2022) ชวนเยาวชนส่งต่อพลังเลือดใหม่ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ เพื่อสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสถานการณ์ล่าสุดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีเลือดสำรองจากผู้บริจาคเพียง 200-300 ยูนิตต่อวัน ในขณะที่มีความต้องการเลือดสำรองอยู่ที่ 2,000-3,000 ยูนิตต่อวัน

สำหรับกิจกรรมพิเศษของโครงการ “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” ในครั้งนี้ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนบัตรเข้าชมงาน House of illumination นิทรรศการงานศิลปะแสดงแสงสีล้ำยุค จำนวน 3,000 ใบ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการฯ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 โดยผู้บริจาคโลหิตสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียงถ่ายรูปคู่กับบัตรบริจาคโลหิตพร้อมกรอบรูปแบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565 ติดแฮชแท็ก #brandsyoungblood #beHumanKind จากนั้นโพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์คของตนเองและตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ร่วมกิจกรรมพิเศษนี้จะได้รับบัตรเข้าชมงานนิทรรศการ House of illumination นิทรรศกาลงานศิลปะแสดงแสงสีล้ำยุคจำนวน 2 ใบต่อ 1 ท่าน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร โทร. 02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1752 และ 1753

โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาและเยาวชนส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ เพื่อสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ