Homemade Japanese Recipes
อาหารญี่ปุ่นต้นฉบับจากฮอกไกโด
เรียงจาก
มาใหม่
ถูกใจ
แชร์
คนดู
เรียงจาก

ข้าวอบไก่และเห็ด

ข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่นที่ใส่ไก่ และผักต่าง ๆ รวมถึงเกลือ โชยุ เหล้า เป็นเครื่องปรุง โดยนำมารวมและหุงพร้อมกับข้าว ทำให้ได้ข้าวที่มีรสชาติของวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างถึงรส

ข้าวอบไก่และเห็ด

ข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่นที่ใส่ไก่ และผักต่าง ๆ รวมถึงเกลือ โชยุ เหล้า เป็นเครื่องปรุง โดยนำมารวมและหุงพร้อมกับข้าว ทำให้ได้ข้าวที่มีรสชาติของวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างถึงรส

ข้าวอบไก่และเห็ด

ข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่นที่ใส่ไก่ และผักต่าง ๆ รวมถึงเกลือ โชยุ เหล้า เป็นเครื่องปรุง โดยนำมารวมและหุงพร้อมกับข้าว ทำให้ได้ข้าวที่มีรสชาติของวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างถึงรส

1
2
3