บทความแนะนำ
มัดรวมเรื่องราวเด็ดๆ ไว้ในโพสต์เดียว อ่านจบแล้วแชร์ได้เลย
เรียงจาก
มาใหม่
ถูกใจ
แชร์
คนดู
เรียงจาก

ในอนาคตไม่แน่เราอาจต้องกิน “แมลง” เป็นจานหลัก

เมื่อปีก่อนได้ข่าวเกี่ยวกับการกินแมลงมาค่อนข้างหนาหู เนื่องจากต่างประเทศให้ความสนใจกันมาก และแน่นอนว่าประเทศไทยอย่างเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสนใจเรื่องการนำแมลงมาทำอาหารเช่นกัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รายงานผลศึกษาของ UN ยืนยันตลาดอาหารจาก “แมลง” มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ประเมินปี 93 ประชากรโลกจะมีมากถึง 9.7 พันล้านคน ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแมลงจึงกลายเป็นตัวเลือกสำคัญที่อาจทำให้เราอยู่รอดได้ในอนาคต

ในอนาคตไม่แน่เราอาจต้องกิน “แมลง” เป็นจานหลัก

เมื่อปีก่อนได้ข่าวเกี่ยวกับการกินแมลงมาค่อนข้างหนาหู เนื่องจากต่างประเทศให้ความสนใจกันมาก และแน่นอนว่าประเทศไทยอย่างเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสนใจเรื่องการนำแมลงมาทำอาหารเช่นกัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รายงานผลศึกษาของ UN ยืนยันตลาดอาหารจาก “แมลง” มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ประเมินปี 93 ประชากรโลกจะมีมากถึง 9.7 พันล้านคน ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแมลงจึงกลายเป็นตัวเลือกสำคัญที่อาจทำให้เราอยู่รอดได้ในอนาคต

ในอนาคตไม่แน่เราอาจต้องกิน “แมลง” เป็นจานหลัก

เมื่อปีก่อนได้ข่าวเกี่ยวกับการกินแมลงมาค่อนข้างหนาหู เนื่องจากต่างประเทศให้ความสนใจกันมาก และแน่นอนว่าประเทศไทยอย่างเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสนใจเรื่องการนำแมลงมาทำอาหารเช่นกัน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รายงานผลศึกษาของ UN ยืนยันตลาดอาหารจาก “แมลง” มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ประเมินปี 93 ประชากรโลกจะมีมากถึง 9.7 พันล้านคน ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นแมลงจึงกลายเป็นตัวเลือกสำคัญที่อาจทำให้เราอยู่รอดได้ในอนาคต