บทความแนะนำ
มัดรวมเรื่องราวเด็ดๆ ไว้ในโพสต์เดียว อ่านจบแล้วแชร์ได้เลย
เรียงจาก
มาใหม่
ถูกใจ
แชร์
คนดู
เรียงจาก

ผักลอยฟ้า 1 กระถาง 3 ชนิด

ปัญหาของคนเมืองที่ต้องการทำเกษตรส่วนใหญ่ มักหนีไม่พ้นการไม่มีพื้นที่และเวลา เกษตรกรก้าวหน้า D.I.Y. ในฉบับนี้จึงขอนำเสนอแนวทางให้คนมีพื้นที่น้อย ๆ เช่น อยู่หอ คอนโด หรือทาวน์เฮาส์ให้ปลูกพืชผักได้อย่างสบาย ด้วยการใช้กระถาง 1 ใบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกว่ากระถางใบเดียวใช้ปลูกผักได้อย่างน้อย ๆ ก็ 3 ชนิด แถมทำเป็นกระถางแขวนแบบไม่ต้องเกะกะพื้นที่อีกต่างหาก

ผักลอยฟ้า 1 กระถาง 3 ชนิด

ปัญหาของคนเมืองที่ต้องการทำเกษตรส่วนใหญ่ มักหนีไม่พ้นการไม่มีพื้นที่และเวลา เกษตรกรก้าวหน้า D.I.Y. ในฉบับนี้จึงขอนำเสนอแนวทางให้คนมีพื้นที่น้อย ๆ เช่น อยู่หอ คอนโด หรือทาวน์เฮาส์ให้ปลูกพืชผักได้อย่างสบาย ด้วยการใช้กระถาง 1 ใบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกว่ากระถางใบเดียวใช้ปลูกผักได้อย่างน้อย ๆ ก็ 3 ชนิด แถมทำเป็นกระถางแขวนแบบไม่ต้องเกะกะพื้นที่อีกต่างหาก

ผักลอยฟ้า 1 กระถาง 3 ชนิด

ปัญหาของคนเมืองที่ต้องการทำเกษตรส่วนใหญ่ มักหนีไม่พ้นการไม่มีพื้นที่และเวลา เกษตรกรก้าวหน้า D.I.Y. ในฉบับนี้จึงขอนำเสนอแนวทางให้คนมีพื้นที่น้อย ๆ เช่น อยู่หอ คอนโด หรือทาวน์เฮาส์ให้ปลูกพืชผักได้อย่างสบาย ด้วยการใช้กระถาง 1 ใบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกว่ากระถางใบเดียวใช้ปลูกผักได้อย่างน้อย ๆ ก็ 3 ชนิด แถมทำเป็นกระถางแขวนแบบไม่ต้องเกะกะพื้นที่อีกต่างหาก