บทความแนะนำ
มัดรวมเรื่องราวเด็ดๆ ไว้ในโพสต์เดียว อ่านจบแล้วแชร์ได้เลย
เรียงจาก
มาใหม่
ถูกใจ
แชร์
คนดู
เรียงจาก

10 เมนูปลาดุกรสจัดจ้าน ปลาไทยให้ประโยชน์สูง

ปลาดุก เป็นปลาหนัง (ไม่มีเกล็ด) น้ำจืดยอดนิยมของคนไทย มีการแพร่กระจายพันธุ์ในน้ำจืดและน้ำกร่อย พบได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นปลาที่อยู่ได้แม้แต่ในหนองน้ำที่มีน้ำเพียงเล็กน้อย

10 เมนูปลาดุกรสจัดจ้าน ปลาไทยให้ประโยชน์สูง

ปลาดุก เป็นปลาหนัง (ไม่มีเกล็ด) น้ำจืดยอดนิยมของคนไทย มีการแพร่กระจายพันธุ์ในน้ำจืดและน้ำกร่อย พบได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นปลาที่อยู่ได้แม้แต่ในหนองน้ำที่มีน้ำเพียงเล็กน้อย

10 เมนูปลาดุกรสจัดจ้าน ปลาไทยให้ประโยชน์สูง

ปลาดุก เป็นปลาหนัง (ไม่มีเกล็ด) น้ำจืดยอดนิยมของคนไทย มีการแพร่กระจายพันธุ์ในน้ำจืดและน้ำกร่อย พบได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นปลาที่อยู่ได้แม้แต่ในหนองน้ำที่มีน้ำเพียงเล็กน้อย