п»ї พระอัจฉริยภาพทางดนตรีที่ประจักษ์ในใจพสกนิกรชาวไทย สำนักพิมพ์แม่บ้าน
 

พระอัจฉริยภาพทางดนตรีที่ประจักษ์ในใจพสกนิกรชาวไทย

แเสดงความคิดเห็น
ถูกใจ
แเสดงความคิดเห็น
ถูกใจ
18,559    51    -4    14 аё•.аё„. 2559 11:23 น.
แบ่งปัน
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอัจฉริยะและพระปรีชาสามารถในการทรงพระราชนิพนธ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ พระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนสำคัญและทรงคุณค่า โดยหนึ่งในพระอัจฉริยภาพที่ปวงชนชาวไทยจดจำไว้ในหัวใจไม่รู้ลืมคือ พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดในบทเพลงพระราชนิพนธ์มากมาย ซึ่งพระองค์ยังเคยทรงเป็นนักดนตรี และทรงเกี่ยวข้องกับการดนตรีมาตั้งแต่สมัยที่ยังทรงเป็น สมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ ๘ ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงฝึกเครื่องดนตรีที่โปรดมากที่สุดคือ Clarinet และ Saxophone ทั้งนี้ทรงได้รับการถวายการสอน และฝึกตามแบบฉบับการศึกษาดนตรีอย่างแท้จริง โดยทรงเรียนดนตรีทั้งในลีลาคลาสสิค และลีลาดนตรีแจ๊ส นอกจากนี้ยังทรงมีพระปรีชาสามารถในทางบรรเลงเยี่ยงนักดนตรีอาชีพ ในฐานะดุริยกวีทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ถึง ๔๘ เพลง ซึ่งส่วนใหญ่จะพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงขึ้นก่อน แล้วทรงมอบให้ผู้อื่นนิพนธ์หรือประพันธ์คำร้อง มีเพียงเพลง “รัก” และเพลง “เมนูไข่” ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นเองโดยมีบทประพันธ์คำร้องอยู่ก่อน เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ เพลงแสงเทียน และเพลงพระราชนิพนธ์หลังสุดคือ เพลงเมนูไข่ ซึ่งสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗
 
รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น ๔๘ เพลง

๑. แสงเทียน (Candlelight Blues)
๒. ยามเย็น (Love at Sundown)
๓. สายฝน (Falling Rain)
๔. ใกล้รุ่ง (Near Dawn)
๕. ชะตาชีวิต (H.M. Blues)
๖. ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men's Blues)
๗. มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)
๘. อาทิตย์อับแสง (Blue Day)
๙. เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You)
๑๐. คำหวาน (Sweet Words)
๑๑. มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)
๑๒. แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)
๑๓. พรปีใหม่
๑๔. รักคืนเรือน (Love Over Again)
๑๕. ยามค่ำ (Twilight)
๑๖. ยิ้มสู้ (Smiles)
๑๗. มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)
๑๘. เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)
๑๙. ลมหนาว (Love in Spring)
๒๐. ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)
๒๑. Oh I say
๒๒. Can't You Ever See
๒๓. Lay Kram Goes Dixie
๒๔. ค่ำแล้ว (Lullaby)
๒๕. สายลม (I Think of You)
๒๖. ไกลกังวล (When), เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย
๒๗. แสงเดือน (Magic Beams)
๒๘. ฝัน (Somewhere Somehow), เพลินภูพิงค์
๒๙. มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)
๓๐. ภิรมย์รัก (A Love Story)
๓๑. Nature Waltz
๓๒. The Hunter
๓๓. Kinari Waltz
๓๔.แผ่นดินของเรา (Alexandra)
๓๕. พระมหามงคล
๓๖. ยูงทอง
๓๗.ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)
๓๘. เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)
๓๙. ไร้เดือน (No Moon), ไร้จันทร์
๔๐. เกาะในฝัน (Dream Island)
๔๑. แว่ว (Echo)
๔๒. เกษตรศาสตร์
๔๓. ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)
๔๔. เราสู้
๔๕. เรา-เหล่าราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)
๔๖. Blues for Uthit
๔๗. รัก
๔๘. เมนูไข่

คลิกเพื่อฟังเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง ๔๘ เพลง 
 
  ETC,
บทความแนะนำอื่นๆ
สูตรอาหารน่าสนใจ
แสดงความคิดเห็น

* จำเป็นต้องกรอก

คะแนนสำหรับบทความนี้ *
รายละเอียด *
ยังไม่มีรีวิว
บทความใกล้เคียงดูบทความทั้งหมด